Vergi Hizmetleri

Yasal Çerçevede En Düşük Vergi Oranlarını Ödemenizi Sağlıyoruz!

Fides Müşavirlik olarak firmaların vergi yükünün asgariye indirilmesine, şirketlerin yeniden yapılandırılmasına ve vergi risklerinin tespitine yönelik hizmetler veriyoruz.

Alanında uzman ve deneyimli kadromuz ile birlikte vergi riski ve avantajına yönelik incelemeler yapıyor, şirket birleşmeleri ve devirleri için risk analizleri oluşturuyoruz. Mükelleflerimize, kurumlar vergisi emsallere uygunluk ilkesince belirlenen bedelin kayıtlara geçmesi, KDV iadesi işlemlerinde karşılaşılan sorunların çözümü, sermaye tespit ve artırım raporlarının hazırlanması gibi konularda hizmet veriyoruz.

Tüm şirket türlerine vergi danışmanlığı, mali müşavirlik ve muhasebe hizmetleri sunuyor, mükelleflerimiz için titizlikle inceleme yapıyoruz.

“Tam istisnalardan ve tevkifata tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinin; 01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci yılın; indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinin; 01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, iade hakkı doğuran indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen yılın sonuna kadar yapılması gerekmektedir.”

Vergi Hizmetleri Alarak Şirketinizi Başarıya Ulaştırın!

vergi danışmanlık hizmetleri

Kurumlar Vergisi Emsallere Uygunluk

Fides Müşavirlik ekibimiz ile mal veya hizmet alım ya da satımında emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyata ait kayıtlarınızı tutuyoruz.

Deneyimli kadromuzla birlikte vergi mevzuatının yapısı gereği gelir üzerinden alınan vergiler kategorisinde bulunan kurumlar vergisine yönelik işlemlerde firmalara hizmet veriyoruz. Kurumlar vergisi matrahının hesaplanması ve yasal sınırlar dahilinde en düşük tutarda vergi ödemesi yapmanız için çalışmalar yürütüyoruz.

Kurumunuzun kazancı üzerinden ödeme yapmakla yükümlü olduğunuz kurumlar vergisi ile ilgili detaylı bilgi almak için uzman denetçilerimizin görüşlerine başvurabilirsiniz.

Hakkımızda

Şirket Birleşmeleri, Devir ve Bölünmeleri

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20.maddesi uyarınca şirket bölünme işlemlerinin, kurumlar vergisine tabi olmadığını biliyor musunuz?

Şirket bölünmelerinin doğal bir sonucu olan sermaye azaltımı ve vergi muafiyeti konularında sizlere yol gösteriyoruz. Şirket devirlerinde, devir işlemiyle birlikte ortaya çıkan kâr durumunu inceleyerek vergi yükümlülüğü oluşup oluşmadığını tespit ediyoruz. Mükelleflerimizin hisse satışlarında ortaya çıkan vergi teşviklerini hesaplıyor, hisse devirlerindeki faturalandırma işlemlerini yürütüyoruz.

Şirket birleşmeleri, devir ve bölünme işlemleriniz ile ilgili vergilendirme, faturalandırma ve vergi danışmanlığı müşavirlik hizmeti almak için uzman denetçilerimizden destek alabilirsiniz.

Mükellef Yorumları
vergi danışmanlığı
vergi danışmanı

KDV İadesi

Mükelleflerimizin vergi idaresi ile olan KDV iadesi süreçlerini yürütüyor, KDV iadesiyle ilgili yaşanan sorunları çözüme kavuşturuyoruz.

Vergi danışmanlık hizmetlerinde uzman ekibimizin desteğiyle şirketinizin KDV iadesi alma imkanı olup olmadığını öğrenebilir, KDV iade tutarınızı hesaplatabilir, KDV iade tasdik raporunuzu hazırlatabilirsiniz. KDV iade prosedürleriyle ilgili uzman denetçilerimizden destek alarak şirketinizin harcamalarını daha iyi kontrol edebilirsiniz.

Fides Müşavirlik’in deneyimli kadrosu ile çalışarak kamu haklarınızdan mahrum kalmayın! KDV iadesiyle ilgili öğrenmek istediğiniz tüm detaylar için uzmanlarımıza danışın!

Referanslar
vergi danışmanlığı müşavir

Vergi Danışmanlık Hizmetleri

Mevzuata Hakim Ekibimizle Şirketinizin Finansal İşlemlerini Profesyonelce Yürütüyoruz!

Bilgi Al
müşavirlik hizmetleri

Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi

Tam mükellef misiniz, dar mükellef mi? Gerçek kişilerin vergilendirme süreci ile uzman denetçilerimizden destek almak ister misiniz?

Fides Müşavirlik’in vergi planlaması hizmetlerinden yararlanarak maaş, kira, mevduat faizi, repo, yatırım fonu, temettü, menkul kıymet faizi, hisse senedi, kağıt, gayrimenkul alım-satımı, bağış ve harcama gibi gelirlerinizin vergilendirilme süreçlerini öğrenebilir, en doğru hesaplamayı yapabilirsiniz.

Gerçek kişilerin vergilendirme esasları ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve tevkifata tabi tutulan iratların beyan edilmesi konusunda destek almak için Fides Müşavirlik vergi danışmanı yanınızda!

Ekibimiz

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Fides Müşavirlik ile defter tutmadan şirket kuruluş işlemlerine kadar muhasebe hizmetleri ile ilgili her konuda profesyonel bir destek alabilirsiniz.

Yüksek bilgi birikimi ve tecrübemizle sizlerin stratejik iş ortağı oluyor, ürettiğimiz sayısız çözümle birlikte finansal süreçlerinizin tamamı için sizlere mali müşavirlik ve muhasebe hizmetleri sunuyoruz. Şirketinizin geleceğini garanti altına almak ve muhasebe işlemlerinizin zamanında ve etkili bir şekilde sonuçlanması için özveriyle çalışıyoruz.

Sosyal güvenlik ve bordrolama işlemlerinizin yürütülmesi, mükellef beyannamelerinin hazırlanması, e-fatura uygulamalarının yönetilmesi ve aylık finansal raporların hazırlanması gibi konularda uzmanlardan destek alarak prosedüre uygun olarak ilerleyebilirsiniz.

Hizmetlerimiz
muhasebe hizmetleri
mal müşavirlik hizmetleri

Vergi Planlaması

Vergi kanunlarının tanıdığı haklar uyarınca ve yasal şekilde vergi yükünüzü en az seviyeye indirmek ister misiniz?

Müşavirlik ve vergi planlaması hizmetleri alanında, işletmenizin ödemekle yükümlü olduğu verginin doğru olarak tespit edilmesi ve yasal çerçevede en aza indirilmesi konusunda sizlere yardımcı oluyoruz. Vergi matrahını azaltmaya yönelik olarak uygulanacak muafiyet, indirim, istisna, reeskont, yenileme fonu ve uygun amortisman yöntemi gibi operasyonel süreçlerle ilgili olarak firmalara yol gösteriyoruz.

Siz de kanunlara uygun bir şekilde vergi yükünüzü azaltmak ve vergisel avantajlar hakkında bilgi sahibi olmak için uzman vergi hizmetleri danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Uzmanlar

Örtülü Sermaye ve Örtülü Kazanç Vergilendirilmesi

Örtülü sermaye faizi, kurumlar vergisi konusunda devletin vergi alacağının kısmen veya tamamen ortadan kaldırılmasına imkan tanıması dolayısıyla önemle üzerinde durulan bir süreç. Bu süreçle ilgili bilgi almak isterseniz Fides Müşavirlik’in deneyimli kadrosuna ulaşın!

İşletmenizin devletin alacağını tehlikeye düşürecek hallerde bulunmaması için örtülü sermaye ve örtülü kazanç risk analizleri yapıyor, emsale uygunluk ilkesi uyarınca vergilendirme işlemlerinizi yürütüyoruz. Mükelleflerimizin transfer fiyatlandırması ile kazançlarınızı belgelendiriyor, transfer fiyatlama raporları oluşturuyoruz.

Firmanız için doğru vergilendirmenin yapılması ve belgelerin mevzuata uygunluğunun araştırılması için Fides mali müşavirlik hizmetlerinden destek alabilirsiniz.

Mükellef Paneli
vergi planlaması hizmetleri

Fides Müşavirlik Vergi Hizmetleri – Firmanız İçin Hızlı ve Eksiksiz Çözümler Üretiyoruz!

Mükelleflerimizin kazançlarından doğan vergi yükümlülüklerini asgari tutara indirgiyor; ulusal ve uluslararası firmalara muhasebe, bordrolama, denetim, danışmanlık, kurumsal ve vergi hizmetleri veriyoruz. Mali açıdan yaşadığınız sorunlara etkili ve yasal çözümler sunuyor, ödemelerinizi takip ediyoruz. Fides Müşavirlik’in uzman denetçileriyle tanışmak, mali müşavirlik ve vergi hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak istiyorsanız buradayız!

Deneyimli Kadro

15 yılı aşkın vergi danışmanlık hizmetleri deneyimi, kendini daima geliştiren, uzman ve dinamik kadromuz ile yanınızdayız.

Uluslararası Yaklaşım

Vergi hizmetleri alanında yasal çerçeveye dayalı süreç yaklaşımı, uluslararası yönetmelik ve kurallara hakimiyet sunuyoruz.

Global Hizmet

Türkiye ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde vergi hizmetleri almak isteyen mükelleflerimize destek veriyoruz.

vergi danışmanı

Mükellef Önceliği

Uzman mali müşavir ekibimizle hizmet verdiğimiz firmaların ihtiyaç ve menfaatlerini öncelik görerek şeffaflık ilkesi ile hareket ediyoruz.

Etkili ve Hızlı Çözümler

Mükelleflerimizin ihtiyaç duyduğu vergi hizmetleri için yenilikçi ve pratik çözümler sunuyor, tüm süreci profesyonellikle yürütüyoruz.

Online Danışmanlık

Her türlü soru ve sorunlarınız için vergi hizmetleri öncesi ve sonrasında online destek ve danışmanlık sağlıyoruz.

Şirketinize Özel Diğer Çözümlerimiz - Fides Müşavirlik Uzmanları Yanınızda!

Güvenilir ve donanımlı bir kadro ile dünya genelinde vergi hizmetleri alanında destek olduğumuz tüm firmalara şeffaflık ilkesi ile yaklaşıyor, vergi danışmanlık hizmetlerimiz dışında SGK prim teşviklerinden faydalandırma, defter tutma, vergi inceleme süreçleri, vergi mevzuatı uyum denetimi ve mali tablo analizi gibi hizmetlerle firmanızın mali yönetimini en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Kurumlar vergisi uygunluk, şirket birleşmeleri, şirket bölünmeleri, şirket devirleri, KDV iadesi, gerçek kişilerin vergilendirilmesi, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri ile vergi planlaması gibi konularda Fides Müşavirlik’in deneyimli kadrosundan yardım alabilirsiniz.

Vergi danışmanlığı müşavir desteği alma ve vergi planlaması ile ilgili merak ettiğiniz tüm konular için iletişim bilgilerimizde yer alan telefon numaralarından bize ulaşabilir, şirketinizin mali kontrolünü Fides Müşavirlik’e emanet ederek ayrıcalıklı hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Fides Müşavirlik’in vergi danışmanlık hizmetlerinden destek alarak vergi indirimi ve muafiyeti gibi ayrıcalıklardan faydalanabilir, firmanızın üzerindeki vergi yükünü yasal oranda en az seviyeye indirebilirsiniz.

Uzmanlarımıza Sorun!

fides müşavirlik iletişim
İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 812 10 80