Muhasebe Hizmetleri

Finansal Verimliliği Arttırıyoruz!

Uzman ve deneyimli ekibimizle firmanızın muhasebe hizmetleri ihtiyaçlarına yanıt veriyor, yasal mevzuata uygun hareket etmenizi sağlıyor, finansal yönetiminize destek olarak doğru kararlar almanıza yardımcı oluyoruz!

Fides Müşavirlik olarak şirketinizin kurulma ve tasfiye aşamasında yanınızda oluyor, hukuki prosedürleri yerine getirmenize destek veriyor, defter tutma işlemlerinizi güvenle yürüterek Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Maliye Bakanlığı’nın mevzutlarına uygun vergilendirme planlamanızı gerçekleştiriyor, çalışanlarınızın bordrolama ve SGK işlemlerini takip ediyor, mali tablo analizi ile firmanızın verimliliğini arttırıyoruz.

Günümüzün rekabetçi kurumsal dünyasında; doğru bir mali yönetim ve muhasebe danışmanlığı ile güçlü kalmanızı sağlıyoruz. Fides Müşavirlik yanınızda!

Muhasebe hizmetleri sayesinde şirketinizin mali durumu hakkında doğru bilgi sahibi olur, gelir ve gider planlamanızı buna göre yapabilirsiniz.

Muhasebe Süreçlerinizde Hızlı ve Etkin Çözümler!

muhasebe hizmeti

Defter Tutma

Firmanıza ait ticari kayıtları yasal mevzuata uygun bir şekilde tutuyor, Türk Ticaret Kanunu, Vergi usul Kanunu ve Maliye Bakanlığı yönetmeliklerine uygun hareket etmenizi sağlıyoruz.

Fides Müşavirlik olarak firmanızın Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı’na göre tutuyor, şirket içi muhasebe sisteminizi yeniden yapılandırarak tüm gelir gider dengesinden, mali akıştan ve vergilendirme süreçlerinden haberdar olmanızı sağlayan şeffaf bir işleyiş getiriyoruz!

Vergi defterinizde şirketinizin kar zarar durumu, satılan malların maliyeti ve satış fiyatı, diğer şirketlerle olan alacak ve borç ilişkileri, vergi tutarları gibi tüm kalemleri kaydediyor, gerekli mercilere iletildiğinden emin oluyoruz.

Hakkımızda

Şirket Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri

Şirketinizin kuruluş ve tasfiye süreçlerinde uzman ekibimizle size destek oluyor, hukuki ve mali prosedürleri çok daha hızlı bir biçimde gerçekleştirmenizi sağlıyor, yasal ve ekonomik tüm belirsizlikleri ortadan kaldırıyoruz.

Muhasebe hizmetleri kapsamında anonim veya limited olmak üzere şirket türüne göre kuruluş planlamasını gerçekleştiriyor, noter işlemlerinden Ticaret Odası kaydına, Vergi Dairesi tescil işlemlerinden SGK kayıtları, Sanayi Sicil Belgesi ve kapasite raporlarına kadar tüm detaylarla ilgileniyor, Türk Ticaret Kanunu’na uygun bir biçimde şirket sözleşmelerinin hazırlandığından emin oluyor, olağan ve olağanüstü genel kurulların hazırlanmasını sağlıyoruz.

Şirket kuruluş ve tasfiye işlemlerine dair danışmanlık hizmetlerimizle de yanınızda olmayı sürdürüyor, süreç hakkındaki sorularınıza uzmanlarımız aracılığıyla yanıt veriyoruz.

Mükellef Yorumları
muhasebe danışmanlığı
muhasebe danışmanlık hizmetleri

Bordrolama ve SGK İşlemleri

Fides Müşavirlik olarak şirketinizin çalışanlarıyla olan mali süreçlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde de size tam destek veriyoruz.

Çalışanlarınızın giriş ve çıkış bildirimlerini gerçekleştiriyor, bordro puantaj bilgilerinin oluşturulmasını sağlıyor, çalışma süreleri, eksik mesailer, ek ödenekler ve kesintileri eş zamanlı bordrolama hizmetlerimizle kaydediyor, iş kanunu ve sosyal güvenlik alanlarına hakim ekibimizle bordro süreçlerinizi etkin ve mevzuata uygun bir şekilde yürütüyoruz.

Kurumsal partnerlerimize doğru, güvenilir ve süreklilik arz eden bir muhasebe hizmeti vadediyor, şeffaf ve öngörülebilir bir mali yönetim sunuyoruz.

Hizmetler
serbest muhasebeci

Muhasebe Hizmetleri

Finansal Yönetiminizde Uzman Desteği!

Bilgi Al
mali danışmanlık

Mali Tablo Analizi ve Yönetimi

Finansal performansınızı dönemler içinde ele alıyor, kaynaklarınızı doğru kullanmanız için firmanıza destek oluyoruz!

Fides Müşavirlik muhasebe hizmetleri kapsamında mali tablo analizi ve yönetimi ile şirketinizin mal veya hizmet satın aldığı işletmelerin, kredi, vergi ve diğer ödemelerin, yatırımcı ve yasal kurumlarla olan mali ilişkilerinizin analizini gerçekleştiriyor, aylık, 3 aylık ve yıllık mali tablolar ile önünüzü görmenizi kolaylaştırıyoruz.

Firmanızın ihtiyacına göre mizan, bilanço, gelir tablosu, satış maliyeti tabloları, öz kaynak değişim tabloları hazırlıyor, uzman ekibimizle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun bir şekilde mali analizlerinizi gerçekleştirerek size raporluyoruz.

Ekibimiz

Mükellef Beyannamelerinin Hazırlanması

Vergi mükellefiyeti kapsamına giren beyannamelerin hazırlanma ve ilgi makamlara sunulması süreçleri için ayrıca zaman ve kaynak ayırmaktan sizi kurtarıyoruz!

Muhasebe hizmetleri ile Yıllık Gelir Vergisi, Münferit Beyanname, Özel Beyanname, Geçici Vergi Beyannamesi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi, Özel İletişim Vergisi Beyannamesi için ödeme ve beyanname verme süreçlerini yakından takip ediyor, firmanızın süreç boyunca daima hazırlıklı olmasını sağlıyoruz.

Şirket mükellefiyetleri için bütçe ayrılabilmesi adına ilgili birimleri ve sizi sürekli bilgilendiriyor, kurumunuzun vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğinden emin oluyoruz.

Hizmetlerimiz
mali müşavir

Fides Müşavirlik Muhasebe Hizmetleri – Alanında Uzman Bir Ekiple Şirketiniz Emin Ellerde!

Mükelleflerimize ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz şirketlere, deneyimli bir kadro ile güvenilir ve etkin bir müşavirlik desteği sağlıyoruz. Ulusal ve uluslararası firmalara tam kapsamlı muhasebe çözümleri sunuyoruz. Fides Müşavirlik ekibiyle tanışmak, muhasebe çözümleri ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak istiyorsanız buradayız!

Deneyimli Kadro

15 yılı aşkın muhasebe ve destek hizmeti deneyimi, kendini daima geliştiren, uzman ve dinamik kadromuz ile yanınızdayız.

Uluslararası Yaklaşım

Muhasebe hizmetleri alanında yasal çerçeveye dayalı süreç yaklaşımı, uluslararası yönetmelik ve kurallara hakimiyet sunuyoruz.

Global Hizmet

Türkiye ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde muhasebe hizmetleri almak isteyen mükelleflerimize destek veriyoruz.

defter tutma

Mükellef Önceliği

Uzman mali müşavir ekibimizle hizmet verdiğimiz firmaların ihtiyaç ve menfaatlerini öncelik görerek şeffaflık ilkesi ile hareket ediyoruz.

Etkili ve Hızlı Çözümler

Mükelleflerimizin ihtiyaç duyduğu muhasebe hizmetleri için yenilikçi ve pratik çözümler sunuyor, tüm süreci profesyonellikle yürütüyoruz.

Online Danışmanlık

Her türlü soru ve sorunlarınız için muhasebe hizmetleri öncesi ve sonrasında online destek ve danışmanlık sağlıyoruz.

Şirketinize Özel Diğer Çözümlerimiz - Fides Müşavirlik Uzmanları Yanınızda!

Fides Müşavirlik olarak şirketiniz için yalnızca muhasebe hizmeti vermekle yetinmiyor, bordrolama hizmetlerinden mali denetime, vergi süreçlerinin planlanmasından mali danışmanlığa kadar her alanda kurumsal çözümlerle yanınızda olmayı sürdürüyoruz!

Sıkça Sorulan Sorular

Fides Müşavirlik muhasebe hizmetleri kapsamında Defter Tutma, Anonim ve Limited Şirket Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri, Bordrolama ve Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri, Mali Tablolar Analizi ve Yönetim Raporları gibi tüm alanlarda firmanıza destek oluyor; şeffaf, güvenilir ve öngörülebilir bir mali yönetim sağlıyoruz.

Muhasebe ve danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için iletişim sayfamızda yer alan telefon numaralarını ve e-mail adresini kullanarak bize ulaşabilir, sorunuzu veya bilgi almak istediğiniz hizmeti bize iletebilirsiniz.

Yasal defter ve muhasebe kayıtlarının saklanma süresi Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile farklı koşullara bağlanmıştır. Vergi Usul Kanunu’na göre muhasebe kayıtları ve yasal defterlerin 5, Türk Ticaret Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ise 10 yıl boyunca şirketinizin bu türden kayıtlarını saklamalısınız. Eğer muhasebe kayıtlarınızın güvenli bir biçimde tutulmasını ve ilgili kurumlara gerektiğinden iletilmesini istiyor, bunun için şirket içi bir kaynak yaratmak yerine alanında uzman bir ekiple çalışmayı hedefliyorsanız hemen bize ulaşın.

Uzmanlarımıza Sorun!

fides müşavirlik iletişim
İletişime Geç
İletişime Geç +90 (212) 812 10 80